Daily Archive: March 19, 2020

ВИШЕГРАДСКА СТАРА ГИМНАЗИЈА

Фотографија из прошлости града ВИШЕГРАД – На овој разгледници се јасно види зграда некадашње вишеградске Гимназије. Простор око школе још није био уређен као школско двориште са препознатљивим каменом подзидом, дрворедом и игралиштем. Преко...