У ПОТРАЗИ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ ВРЕМЕНОМ

О имену планине Варда

О чему се размишља на 1389 метара надоморске висине: 

о поријеклу имена Варда, планинским мрмољцима и Мојсијевој цркви.

Назив планине – Варда – може имати, као и само лексичко језгро ове изведенице, двоструко поријекло. У основном, изворном значењу, лексичка група вар- (проширене основе са –т/д) , гради различите облке који се могу срести у словенским језицима.

 Тако ријечи изведене из коријена вард-, у највећем броју случајева означавају „чување, чувати, пазити се, бити на опрезу итд.(чак се и у РЈАЗУ наводи да су турски стражари на Дрини за вријеме Карђорђа викали „вардај“, а као одговор на то добијали „вардам, вардам“ – у значењу чувај – чувам).

 У неким нашим крајевима забиљежене су различите морфосинтаксиче варијанте и њихове изведенице – од глагола вардати, па до узвика варда. Такође у рјечницима се може наћи и изведеница “вардина” у значењу – забрањено мјесто испаше, или шуме, горе за козе.

Мотив са Варде

 У Душановом законику биљежи се ријеч “вардиште” као – стражарска станица на опасном мјесту на друму. Друго значење овог облика, новијег је поријекла, и има више локални карактер. Среће се у Црној Гори, и Стевановић Михаило га биљежи у говору племена Пипер.

 Значење које се придаје овом облику у вези је са – лупањем, прављењем буке приликом превртања нечега, тачније, односи се на буку произведену котрљањем камења низ обронке и стрме литице. У говорима у Црној Гори глагол “вардати” изведен из овог значења означава – правити буку, галамити, лармати. Оправдање за баш овај назив „сјеверне капије Рудог“ можемо наћи и у првом и у другом случају.

 Иза Варде налази се мјесто Вардиште које, свакако, одговара оном значењу које се наводи још у Душановом законику. Према том, Варда би и према свом положају могла бити згодно мјесто на којем су углавном биле страже и осматрачнице. Са друге стране, геоморфолошка својства терена, и изворна вегетативна огољеност овог предјела указују на могућност да се овај назив може везати и за ово друго значење – мјеста одакле се котрља камен. 

Јована ОСТОЈИЋ

Прочитајте и...