СЈЕЋАЊЕ НА АНКУ ПЕТРОВИЋ, ДИРЕКТОРА ШПO-а

Фотографија из прошлости Вишеграда

ВИШЕГРАД -Школа са практичном обуком (Стручна школа ученика у индустрији и занатству) основана је школске 1947/48 године и школовала је раднике за занатска занимања (бравар, металостругар, механичар, столар, обућар, кројач, ковач, берберин, сајџија, токар, троговац и сл.)

Анка Петровић са ученицима 1958.године

Први и дугогодишњи директор школе (1948 – 1968) била је учитељица Анка Петровић, коју су ученици због своје пожртвованости, озбиљности и залагања за школу и ученике, прозвали „радничка мајка“. За свој дугогодишњи рад, овај истакнути просвјетни радник и директор, у претежно мушкој школи, одликован је многим друштвеним признањима.

Анка Петровић се није удавала. Умрла је и сахрањена у Вишеграду.

Ово је подсјећање на живот једног изузетног просвјетара и директора.

Школу ученика у привреди завршило је хиљаде ученика, занатлија, и они су били окосница развоја привреде нашег града и шире.

ДИВНА ВАСИЋ, проф.

Прочитајте и...